Klimatyzacja Ogrzewanie podłogowe Pompy ciepła

Polityka prywatności

Celem Polityki Prywatności jest wyjaśnienie Państwu zasad i podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz  w  ustawie z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Ekosystemy Marcin Wodziński, przy ul. Szkutnicza 11, 93-469 Łódź (dalej Administrator) Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o:

 • wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@ekosystemy-wodzinski.pl

Administrator stosuje odpowiednie środki prawne i fizyczne w celu zachowania poufności Państwa danych oraz zabezpiecza je przed dostępem osób nieuprawnionych.


Rodzaje przetwarzanych danych:

 • dane osobowe podane w formularzach kontaktowych strony – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
 • dane osobowe zawarte w treściach wiadomości przesyłanych za pośrednictwem strony lub bezpośrednio na podany na stronie adres e-mail administratora,
 • dane osobowe gromadzone automatycznie przez serwer strony - adres IP, rodzaj systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, czas przebywania na stronie, historia odwiedzanych witryn internetowych


Cel przetwarzania danych

 • W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:
 • w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z Klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:
  • w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,
  • w celu marketingu usług, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności,
  • w celach analitycznych, statystycznych oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną  https://ekosystemy-wodzinski.pl ;


Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności lub wykonanie zleconej usługi.


Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych.  Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym tematycznych alertów prawnych.


Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.


Jeżeli nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.


Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.


Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od poszczególnych celów i podstawy prawnej przetwarzania, odpowiednio:

 • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
 • do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych;
 • do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.


Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Nadto odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, audytorzy i prawnicy) oraz organy administracji, służby państwowe i sądy. Wyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


Polityka "COOKIES"

Strona https://ekosystemy-wodzinski.pl (Serwis) wykorzystuje tzw. pliki cookies. Poprzez samo korzystanie z Serwisu wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z poniższą polityką cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie plików cookies, mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej bądź zaprzestać korzystania z Serwisu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz lepszego jego dopasowania do Państwa potrzeb. Wykorzystanie plików cookies może pomóc w polepszeniu jakości użytkowania Serwisu.


Pliki cookies, mogą być wykorzystane do:

 • tworzenia statystyk dotyczących sposobów korzystania z Serwisu przez użytkowników;
 • utrzymywania otwartych sesji użytkowników Serwisu, celem zniesienia konieczności powtórnego logowania.


Większość przeglądarek internetowych w ramach domyślnych ustawień akceptuje wykorzystywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników Serwisu. Użytkownik komputera (lub innego urządzenia) może w każdej chwili dokonać zmian w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.  Możliwe jest zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies, bądź też włączenie ostrzeżeń o każdorazowym przesłaniu pliku cookie do urządzenia. Informacje dotyczące właściwych funkcji oprogramowania są udostępnione Państwu w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz na stronach internetowych producentów oprogramowania.

Wyłączenie obsługi plików cookies, które są używane przez Serwis, może wpłynąć na użytkowanie serwisu, np. poprzez brak dostępu do części Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies nie ogranicza możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie.

W przypadku nie dokonania przez Państwa zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym oraz wykorzystywane przez Serwis - zgodnie z niniejszą polityką cookies.


Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości – zostaną opublikowane w witrynie: https://ekosystemy-wodzinski.pl . Będą one obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki Prywatności, o której wprowadzeniu zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-upwindow). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne odwiedzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo niezwłocznie zaprzestać korzystania z należącej do nas strony internetowej: https://ekosystemy-wodzinski.pl